BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 23. – 30. apríl 2023

Vasárnap - Nedeľa - Apríl 23.

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

8:00    Sv. omša (magy.)  --    /† Luky Irén/

 • MÁLAŠ – MÁLAS
 • 9:15   Sv. omša–   /na úmysel/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.)   --  /za farníkov/ a Božena Kováčová/

 

Hétfő - Pondelok - Apríl 24.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00    Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Kedd - Utorok - Apríl 25.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - Apríl 30.

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša   --    /† z rodiny Máčajovej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15   Szentmise  –   /saját szándékomra/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.)   --  /† Drevaňa Alexander/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 23. apríl 2023:

Liturgický kalendár:

 • utorok – SV. MARKA, EVANJELISTU, SVIATOK
 • sobota – SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY, SVIATOK
 • nedeľa – 4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.

Odchod autobusu na letisko do Viedne s pútnikmi do Sv. Zeme bude 25. apríla o 14:30 z farského úradu v Tekovských Lužanoch. Preto Vás prosím, aby ste 14:15 boli už na fare.

 

Od 25. apríla do 2. mája som odcestovaný do Sv. Zeme. V prípade pohrebu alebo zaopatrovania zastupujú:

 • farský úrad Želiezovce – tel. 036/77 13 700
 • Farský úrad Čaka – tel. 0903/323 536

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898