BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 18. – 25. september 2022

Vasárnap - Nedeľa - September 18

25. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša  --    /† z rod. Tužinskej/

Málaš – Málas

 • 9:15   Szentmise –   /sájat szándékomra/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy.) --  /za farníkov/

 

Kedd - Utorok - September 20.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda  - September 21.

Málaš – Málas

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - September 22.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - September 23.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00   Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - September 24.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - September 25.

26. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša  --    /† z rod. Ferovej a Lukáčovej/

Málaš – Málas

 • 9:15   Sv. omša –   /† manželka (1. výr.)/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy.) --  /za dcéru/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 18. september 2022:

Liturgický kalendár:

 • utorok – Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
 • streda – SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU, SVIATOK
 • štvrtok – Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka, spomienka
 • piatok – Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka
 • nedeľa – 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Zbierka na kňazský seminár z minulej nedele vyniesla 151, 12 EUR.

Tento týždeň ďakujeme za úrodu. Tak ako zvyčajne bude aj zbierka ovocia, zeleniny, či iných potravín pre kňazský seminár. Môžete ich nosiť – Tekovské Lužany na farský úrad po sv. omšiach, Málaš do kultúrneho domu a Ondrejovce pani kostolníčke.   

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898