BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 7. – 14. august 2022

Vasárnap - Nedeľa - August 7.

19. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša  --    /† rod. Frtúsová/

Málaš - Málas

 • 9:15     Szentmise --  /za farníkov/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /† rod. Pšenicová a Bednárová/

 

Csütörtök - Štvrtok - August 11.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  / sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - August 12.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 7:00 ADORÁCIA
 • 7:30   Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - August 13.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --   / sájat szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - August 14.

20. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša  --    /† Pavol Jelen/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 9:15    Sv. omša  (slov.-magy.) --  /† manželka, rodičia, starí rodičia, švagrovia/

Málaš – Málas

 • hodová slávnosť
 • 10:30   Szentmise   –   /za farníkov/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 7. august 2022:

Liturgický kalendár:

 • pondelok – Sv. Dominika, kňaza, spomienka
 • utorok – SV. TERÉZIE BENEDIKTY OD KRÍŽA, PANNY A MUČENICE, PATRÓNKY EURÓPY, SVIATOK
 • streda – SV. VAVRINCA, DIAKONA A MUČENÍKA, SVIATOK
 • štvrtok – Sv. Kláry, panny, spomienka
 • nedeľa – 20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.  

Málaš – na budúcu nedeľu hodová ofera.

Hodovú sv. omšu v Málaši, resp. homíliu bude mať františkán brat Masseo OFM, ktorý pôsobí v Nových Zámkoch.

Dňa 3. septembra organizujeme výlet pre rodičov s deťmi do Bojníc. Cena 30 EUR dospelý a 20 EUR dieťa do 15. rokov. V cene je zahrnutý autobus a vstupy do Bojnického zámku a do ZOO. Počet účastníkov je 48. Poprosím, aby ste zahlasovali po sv. omšiach v sakristii a to do 20. augusta.

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898