A SZENTMISÉK RENDJE - BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK

6. - 13. február 2022

 

Vasárnap - Nedeľa - Február 6.

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

  • 8:00     Sv. omša - († Zoltán Valkovič a Ladislav)

Málaš - Málas

  • 9:15     Szentmise - (za farníkov)

Tekovské Lužany - Nagysalló

  • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) († Magdaléna)

 

Hétfő - Pondelok - Február 7.

Tekovské Lužany – Nagysalló

  • 18:00    Szentmise - (sájat szándékomra)

 

Kedd - Utorok - Február 8.

Tekovské Lužany – Nagysalló

  • 18:00    Szentmise ( sájat szándékomra)

 

Szerda - Streda - Február 9.

Málaš -- Malas

  • 7:30    Szentmise - ( sájat szándékomra)

 

Vasárnap - Nedeľa - Február 13.

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP

 

Ondrejovce-Barsendréd

  • 7:30     Sv. omša - (za živú rodinu)

 

Málaš - Málas

  • 9:15     Szentmise  - (sájat szándékomra)

 

Tekovské Lužany - Nagysalló

  • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – (za zdravie Božie požehnanie pre Agátu)