BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 20. – 27. február 2022

VASÁRNAP - NEDEĽA - FEBRUÁR 20.

7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00 SV. OMŠA - († Imrich Hamran)

MÁLAŠ - MÁLAS

 • 9:15 SZENTMISE - (Poďakovanie za 35 r. manželstva)

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30 Sv. omša (slov.-magy.) – († rodičia)

 

KEDD - UTOROK - FEBRUÁR 22.

TEKOVSKÉ LUŽANY – NAGYSALLÓ

 • 18:00 Szentmise - (za zdravie a Božiu pomoc)

 

SZERDA - STREDA - FEBRUÁR 23.

MÁLAŠ - MALAS

 • 7:30 Szentmise - (sájat szándékomra)

 

CSÜTÖRTÖK - ŠTVRTOK - FEBRUÁR 24.

TEKOVSKÉ LUŽANY – NAGYSALLÓ

 • 7:30 Szentmise - (sájat szándékomra)

 

PÉNTEK - PIATOK - FEBRUÁR 25.

TEKOVSKÉ LUŽANY – NAGYSALLÓ

 • 18:00 Sv. omša - (na úmysel)

 

SZOMBAT - SOBOTA - FEBRUÁR 26.

TEKOVSKÉ LUŽANY – NAGYSALLÓ

 • 7:30 Szentmise - (sájat szándékomra)

 

VASÁRNAP - NEDEĽA - FEBRUÁR 27.

8. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ -- ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP

Ondrejovce - Barsendréd

 • 8:00 SV. OMŠA(MAGY.) - († Luky Irén)

MÁLAŠ - MÁLAS

 • 9:15 SV. OMŠA - (za farníkov)

 

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30 Sv. omša (slov.-magy.) – (za zdravie a Božiu pomoc pre vnučku)

 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany
Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

Oznamy 20. február 2022:
Liturgický kalendár:

 • utorok – KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA, SVIATOK
 • streda – Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka
 • nedeľa – 8. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem vždy pol hodinu pred sv. omšou.

V júli 2022 sa pod záštitou Rady pre mládež a univerzity KBS uskutoční Národné stretnutie mládeže T22. Stretnutie sa bude konať v dňoch 28. - 31. júla 2022 v Trenčíne. Prihlasovanie sa začína v utorok 22. 2. 2022. Pre účastníkov je pripravený zaujímavý program spolu s ubytovaním a stravou. Prvých 222 prihlásených môže tento balíček získať za cenu 22,- €. V ďalších predajných vlnách bude suma narastať. Bližšie informácie je možné nájsť na webovej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk , kde možno takisto nájsť aj materiály k prebiehajúcej duchovnej príprave na toto stretnutie – s názvom „VÝŠINY".

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke:
www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898