BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 25. december 2022 – 1. január 2023

Vasárnap - Nedeľa - December 25.

NARODENIE PÁNA – KARÁCSONY

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00     Sv. omša --    /za živú rodinu/

MÁLAŠ - MÁLAS

 • 9:15   Szentmise  –   /† Terézie Benková/

 LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /† Mária Jenčová a Mária Horová/

 

Hétfő - Pondelok - December 26.

1. ŠTEFANA – SZT. ISTVÁN

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00     Sv. omša --    /na úmysel/

MÁLAŠ - MÁLAS

 • 9:15   Sv. omša  –   /poďakovanie za Božie dobrodenia/

 LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /ďakovná za celú rodinu/

 

Szerda - Streda - December 28.

MÁLAŠ - MÁLAS

 • 18:00    Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - December 29.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 18:00    Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Péntek - Piatok - December 30.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 17:00  Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - December 31.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 15:00  Sv. omša (slov.-magy.) --  /poďakovanie za Božie dobrodenie v uplynulom roku/

 

Vasárnap - Nedeľa - Január 1.

PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00     Sv. omša --    /za živú rodinu/

MÁLAŠ - MÁLAS

 • 9:15   Szentmise  –   /saját szándékomra/

 LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /za farníkov/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 25. december 2022:

Liturgický kalendár:

 • pondelok – SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA, SVIATOK
 • utorok – SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU, SVIATOK
 • streda – SV. NEVINIATOK, MUČENÍKOV, SVIATOK
 • piatok – SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA, SVIATOK (na Sv. omši si manželia obnovia manželské sľuby)
 • nedeľa – SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

 

Dnešnú nedeľu bude Vianočná ofera.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Pozývam Vás na púť do Sv. Zeme, termín 25. apríla až 2. mája 2023. Cena Púte 815 EUR. Možné aj pripoistenie. Celý program púte, bližšie informácie a prihlášky si môžete prevziať u mňa buď v kostole alebo priamo na farskom úrade.  

 26. decembra 2022 bude v našej farnosti prebiehať koledovanie Dobrej noviny. Kto by chcel doma privítať koledníkov, nech sa zapíše na prihlasovací hárok, ktorý bude v kostole.

V piatok 30. decembra o 18:00 hod. vás pozývam na Vianočný koncert s názvom „Terchovské Vianoce“, ktorý sa uskutoční vo farskom kostole v Tekovských Lužanoch. Vystúpi hudobná skupina „Terchovská muzika z dolniakov“.  

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898