BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 25. jún – 2. júl 2023

Vasárnap - Nedeľa - Jún 25.

12. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša  --    /† Richard Hartinger/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Sv. omša--  /za farníkov/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.) --  /† Gertrúda Filusová/

 

Kedd - Utorok - Jún 27.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00    Szentmise  --  /za uzdravenie františkána pátra Pia/

 

Szerda - Streda - Jún 28.

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Jún 29.

1. PETRA A PAVLA – SZT. PÉTER ÉS PÁL

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 17:00     Sv. omša  --    /† z rod. Bobovej a Brozmanovej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 18:00     Szentmise --  /za farníkov/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 19:00   Sv. omša  (slov.-magy.) – /poďakovanie za Božiu pomoc pri štúdiu/

 

Péntek - Piatok - Jún 30.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:30 Adorácia
 • 18:00    Sv. omša  --  /† z rod. Holicovej, Királyovej, Bódišovej a Nevigyánszkej/

 

Szombat - Sobota - Júl 1..

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /za duše v očistci/

 

Vasárnap - Nedeľa - Júl 2.

13. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD (HODOVÁ SLÁVNOSŤ)

 • 8:00    Sv. omša  --    /poďakovanie/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Szentmise --  /za farníkov/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.) --  /† Juraj a starí rodičia/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 25. jún 2023:

Liturgický kalendár:

 • utorok – Sv. Ladislava, spomienka
 • streda – Sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka, spomienka
 • štvrtok – SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, SPOMIENKA
 • sobota – 1. sobota v mesiaci (7:00 Tekovské Lužany – Posv. ruženec a Loretánske litánie)
 • nedeľa – 13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

V mesiaci jún sa budeme modlievať Litánie k Srdcu Ježišovmu.

Dnešnú nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

 

Na budúcu nedeľu na sv. omšiach zaspievame „Te Deum“ ako poďakovanie na konci školského roka. Pozývam na sv. omše všetkých škôlkarov, školákov a študentov.

Kto prinesie so sebou vysvedčenie, dostane sladkú odmenu.

 

Na budúcu nedeľu budem po sv. omšiach požehnávať motorové vozidla.

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898