BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 26. marec – 2. apríl 2023

VASÁRNAP - NEDEĽA - MAREC 26.

5. PÔSTNA NEDEĽA – NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00 Sv. omša (magy.) -- /† Kovács család/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15 Sv. omša – /za Božiu pomoc v chorobe/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30 Sv. omša (slov.-magy.) -- /za Božiu pomoc pre manžela/

 

HÉTFŐ - PONDELOK - MAREC 27.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 18:00 Szentmise -- /saját szándékomra/

 

SZERDA - STREDA - MAREC 29.

MÁLAŠ -- MALAS

 • 18:00 Szentmise -- /saját szándékomra/

 

CSÜTÖRTÖK - ŠTVRTOK - MAREC 30.

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 18:00 Sv. omša -- /na úmysel/

 

PÉNTEK - PIATOK - MAREC 31.

TEKOVSKÉ LUŽANY – NAGYSALLÓ

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00 Sv. omša -- /na úmysel/

 

SZOMBAT - SOBOTA - APRÍL 1.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 7:30 Szentmise -- /za duše v očistci/

 

VASÁRNAP - NEDEĽA - APRÍL 2.

KVETNÁ NEDEĽA – VIRÁGVASÁRNA

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00 Sv. omša -- /† z rodiny Dudášovej a Pišniakovej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15 Szentmise – /† Štifner Jozef a Alžbeta/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30 Sv. omša (slov.-magy.) -- /za farníkov/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany
Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

Oznamy 26. marec 2023:
Liturgický kalendár:
nedeľa – PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA čiže NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

Pobožnosť Krížovej cesty: Málaš – v stredu po sv. omši
Ondrejovce – vo štvrtok po sv. omši
Tekovské Lužany – v piatok po sv. omši

Spovedať budem pol hodinu pre svätými omšami.

Na budúcu nedeľu začneme sv. omšu pred kostolom, kde požehnáme ratolesti, ktoré si so
sebou môžete priniesť. Všetkých vás prosím, aby ste čakali pred kostolom, kde sv. omšu
začneme.

Starých a chorých, ktorí by chceli pristúpiť k sviatostiam pred Veľkou nocou mi môžete
nahlasovať v sakristii po sv. omšiach.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Dnešnú nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

Piatok o 16:45 hod. bude na farskom úrade stretnutie detí, ktoré idú na 1 sv. prijímanie.

Tekovské Lužany – na budúcu sobotu o 8:30 bude veľké upratovanie kostola a okolia kostola
pred Veľkou nocou. Prosím všetkých, mužov a ženy, ktorí môžu, nech prídu pomôcť.

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke:
www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898