BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 22. – 29. máj 2022

Vasárnap - Nedeľa - Máj 22.

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša   --    /† Jozefína, Ladislav a Ján Sentkeresty/

Málaš - Málas

 • 9:00     Szentmise  --  /za farníkov/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  – /za prvoprijímajúce deti a ich rodiny/

 

Kedd - Utorok - Máj 24.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 18:00    Szentmise  --  /† Rotík család/

 

SZERDA - STREDA - MÁJ 25.

MÁLAŠ - MÁLAS

 • 7:30 Szentmise -- /sájat szándékomra/

 

CSÜTÖRTÖK - ŠTVRTOK - MÁJ 26.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA – URUNK MENNYBEMENETELE

Ondrejovce-Barsendréd

 • 17:00 SV. OMŠA -- /za farníkov/

MÁLAŠ - MÁLAS

 • 18:00 Szentmise -- /† Štifner Jozsef és Erzsébet/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 19:00 Sv. omša (slov.-magy.) – /za uzdravenie sestry/

 

Péntek - Piatok - Máj 27.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00   Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - Máj 28.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Sv. omša  --  /† Hutura szölökért/

Medvedské

 • 17:00  Sv. omša -- /za farníkov/

 

Vasárnap - Nedeľa - Máj 29.

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša   --    /za živú rodinu/
 • Málaš - Málas
 • 9:15     Sv. omša --  /† Šafárová Anna/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /ďakovná za 75 r. života/

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

Oznamy 22. máj 2022:

Liturgický kalendár:

 • štvrtok – NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ, PRIKÁZANÝ SVIATOK
 • nedeľa – 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.  

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

V mesiaci máj sa pred sv. omšami budeme modliť Loretánske litánie. 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898