BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 5. – 12. február 2023

VASÁRNAP - NEDEĽA - FEBRUÁR 5.

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ -- ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00 Sv. omša -- /† Alexander Nagy/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15 Szentmise – /za farníkov/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30 Sv. omša (slov.-magy) -- /za Božiu pomoc a ochranu pre rodinu/

 

KEDD - UTOROK - FEBRUÁR 7.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 18:00 Szentmise -- /saját szándékomra/

 

SZERDA - STREDA - FEBRUÁR 8.

MÁLAŠ -- MALAS

 • 18:00 Szentmise -- /† rodičia/

 

CSÜTÖRTÖK - ŠTVRTOK - FEBRUÁR 9.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 7:30 Szentmise -- /saját szándékomra/

 

PÉNTEK - PIATOK - FEBRUÁR 10.

TEKOVSKÉ LUŽANY – NAGYSALLÓ

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00 Sv. omša -- /na vlastný úmysel/

 

SZOMBAT - SOBOTA - FEBRUÁR 11.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 7:30 Szentmise -- /saját szándékomra/

 

VASÁRNAP - NEDEĽA - FEBRUÁR 12.

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ -- ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00 Sv. omša -- /† z rodiny Juhászovej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15 Szentmise – /za farníkov/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30 Sv. omša (slov.-magy) -- /† dcéra Monika, sestra Anna/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany
Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

Oznamy 5. február 2023:

 • Liturgický kalendár:
  pondelok – Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
 • piatok – Sv. Školastiky, panny, spomienka
 • nedeľa – 6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Spovedať budem pol hodinu pre svätými omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Tekovské Lužany – zbierka na opravu kostola vyniesla 108, 31 EUR.

V piatok po sv. omši bude v Tekovských Lužanoch stretnutie detí, ktoré idú na 1. sv.
prijímanie.

Na budúcu sobotu 11. 2. je 31. Svetový deň chorých, preto v nedeľu po sv. omšiach
budem udeľovať vo všetkých kostoloch Sviatosť pomazania chorých. K tejto sviatosti
môže pristúpiť každý pokrstený katolík, ktorý má nad 60 r. života a mladší iba
v prípade ťažkej choroby, ktorá ohrozuje život človeka.

Farský úrad organizuje dňa 18. 2. 2023 o 15:00 hod. „Detský farský karneval“.
Pozývame naň všetky deti. Vstupné na karneval je dobrovoľné. Deti čakáme v maskách
na tému „FARMA“. Bližšie informácie nájdete na plagátoch na nástenkách alebo na
našej farskej webovej stránke.

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke:
www.farnost-tekovskeluzany.sk
Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898