BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 2. – 9. apríl 2023

Vasárnap - Nedeľa - Apríl 2.

KVETNÁ NEDEĽA  – VIRÁGVASÁRNAP

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša   --    /† z rodiny Dudášovej a Pišniakovej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15   Szentmise –   /† Štifner Jozef a Alžbeta/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.)   --  /za farníkov/

 

Kedd - Utorok - Apríl 4.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 18:00    Szentmise --  /saját szándékomra/

 

 

Szerda - Streda - Apríl 5.

Málaš -- Malas

 • 18:00    Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Apríl 6.

ZELENÝ ŠTVRTOK

Ondrejovce-Barsendréd

 • 17:00     Sv. omša  --    /na úmysel/

Málaš - Málas

 • 18:00     Szentmise --  /† Miroslav a Viera/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 19:00   Sv. omša  (slov.-magy.) – /† Božena Kováčová a Marta Tóthová/

 

Péntek - Piatok - Apríl 7.

VEĽKÝ PIATOK

Ondrejovce-Barsendréd

 • 15:00     Obrady Veľkého Piatku

Málaš - Málas

 • 16:30     Obrady Veľkého Piatku (slov.-magy.)

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00   Obrady Veľkého Piatku (slov.-magy)

 

Szombat - Sobota - Apríl 8.

BIELA SOBOTA

(VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA)

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 19:30    Sv. omša  (slov.-magy.) – /za farníkov/

 

Vasárnap - Nedeľa - Apríl 9.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  – HÚSVÉTVASÁRNAP

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša   --    /† z rodiny Dookovej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15   Szentmise –   /Poďakovanie/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.)   --  /za farníkov/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 2. apríl 2023:

Liturgický kalendár:

 • Štvrtok – ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
 • Piatok – VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
 • Sobota – BIELA SOBOTA alebo VEĽKÁ SOBOTA
 • Nedeľa – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA alebo NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA  

 

Pobožnosť Krížovej cesty:

 • Málaš – v stredu po sv. omši
 • Tekovské Lužany – Veľký piatok o 9:00 hod.

 

Spovedať budem v utorok pol hodinu pred sv. omšou v Tekovských Lužanoch a v stredu v Málaši. Počas Veľkonočných sviatkov spovedať nebudem.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom vyniesla 144, 13 EUR.

Na budúcu nedeľu bude Veľkonočná ofera.

 

Deti sa budú modliť Sv. ruženec na Veľký piatok o 17:30

 

Veľkonočné trojdnie:

 • Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

Poklona pri Božom hrobe:

Tekovské Lužany

 • Veľký piatok od cca. 19:30 do 22:00
 • Biela sobota od 8:00 do 19:00

                                             

Málaš

 • Veľký piatok od cca. 17:45 do 20:00
 • Biela sobota od 8:30 do 16:00

 

Na Veľkonočnú vigíliu, ktorá bude iba v Tekovských Lužanoch v sobotu o 19:30 sa stretneme pred kostolom, kde požehnáme oheň. Prineste si so sebou sviece, najlepšie vaše krstné sviece. Počas Veľkonočnej vigílie vyslužíme Sviatosti krstu, birmovania a Eucharistie nášmu katechumenovi Pavlovi Žindelimu.

 

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní: Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať:

 1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo
 2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok
 3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie

 

PRAJEM VÁM POŽEHNANÉ PREŽITIE VEĽKONOČNÉHO TROJDNIA

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898