BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 26.máj – 2. jún 2024

Vasárnap - Nedeľa - Máj 26.

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE – SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00     Sv. omša  --    /† z rod. Hostinskej a Solčianskej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Sv. omša --  /za farníkov/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30  Sv. omša (slov.-magy.) --  /† Ján a Margita Ivanoví/

 

Kedd - Utorok- Máj 28

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 18:00    Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Szerda - Streda - Máj 29.

Málaš - Málas

 • 7:30      Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Máj 30.

NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI– ÚRNAPJA

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 17:00     Sv. omša  --    /† Štefan a Mária Turanoví/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 18:00     Szentmise --  /za farníkov/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 19:00   Sv. omša  (slov.-magy.) – /† ehunyt Hutura János és Ilona emlékére/

 

Péntek - Piatok - Máj 31.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 17:30 Adorácia 
 • 18:00   Sv. omša  --  /na vlastný úmysel/

 

Szombat - Sobota - Jún 1.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 7:30     Szentmise  --  /za duše v očistci/

 

Vasárnap - Nedeľa - Jún 2.

9. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 9. VASÁRNAP

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00     Sv. omša  --    /† Richard Hartinger/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Szentmise --  /† Šafár Anna/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30  Sv. omša (slov.-magy.) --  /† Alexander Drevaňa/

 


 

OZNAMY 26. MÁJ 2024:

Liturgický kalendár:

 • streda – Sv. Pavla VI., pápeža, spomienka
 • štvrtok – NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, SLÁVNOSŤ, PRIKÁZANÝ SVIATOK
 • sobota – Sv. Justína, mučeníka, spomienka (1. sobota v mesiaci – 7:00 Tek. Lužany Posv. ruženec a Loretánske litánie)
 • nedeľa – 9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Procesia na oslavu Božieho tela bude v našej farnosti v nedeľu v Tekovských Lužanoch po sv. omši o 10:30 hod. Prosím deti, aby si priniesli so sebou lupienky z kvetov, ktoré budú rozhadzovať na zem pred Sviatosťou Oltárnou. Prvprijímajúce deti, ktoré ešte majú doma šaty z 1. sv. prijímania, možu prísť oblečené v nich. Kto sa nábožne zúčastní na tejto procesii, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. V prípade zlého počasia bude procesia v kostole.

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

V mesiaci máj sa modlievame pred sv. omšami Loretánske litánie.

V mesiaci jún sa modlievame pred sv. omšami Litánie k Srdcu Ježišovmu.

Dnešnú nedeľu bude zbierka na opravu farského kostola.

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke:

www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898