BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 15. – 22. január 2023

Vasárnap - Nedeľa - Január 15.

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ -- ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša    --    /† Jozef Gažo a Ján Valkovič/

MÁLAŠ - MÁLAS

 • 9:15   Szentmise  –   /saját szándékomra/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /† manžel Ján/

 

Szerda - Streda - Január 18.

Málaš -- Malas

 • 18:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Január 19.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 7:30    Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Péntek - Piatok - Január 20.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 17:30 Adorácia
 • 18:00   Sv. omša --  /na vlastný úmysel/

 

Szombat - Sobota - Január 21.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 7:30    Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Vasárnap  - Nedeľa - Január 22.

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ -- ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša    --    /† Alexander Šelinger/

MÁLAŠ - MÁLAS

 • 9:15   Szentmise  –   /za farníkov/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /poďakovanie za 40 r. manželstva/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 15. január 2023:

Liturgický kalendár:

 • utorok – Sv. Antona, opáta, spomienka
 • sobota – Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
 • nedeľa – 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Spovedať budem pol hodinu pre svätými omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Tí, ktorí idú na púť do Sv. Zeme, nech už prosím nosia peniaze za púť a to buď zálohu min. 200 EUR alebo celú sumu.

Od 18. do 25. januára máme týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Prosím, aby sme sa spoločne modlili na tento úmysel.

 

Od 10. do 17. januára som na dovolenke. V prípade pohrebu alebo zaopatrovania zastupujú:

Farský úrad Želiezovce – tel. č.: 036/77 13 700

Farský úrad Čaka – tel. č.: 0903 323 536

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898