BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 27. november – 4. december 2022

Vasárnap - Nedeľa - November 27.

1. ADVENTNÁ NEDEĽA – ADVENT 1. VASÁRNAPJA

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša --    /† Ondrej a Františka Juhászoví/

Málaš – Málas

 • 9:15   Sv. omša –   /za farníkov/

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /za pokoj v rodine/

 

Szerda - Streda - November 30.

Ondrejovce-Barsendréd

 • 18:00    Sv. omša --  /na úmysel/

 

Csütörtök - Štvrtok - December 1.

Tekovské Lužany – Nagysalló

Rekolekcia Želiezovského dekanátu

 • 9:00 ADORÁCIA
 • 9:30    Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Péntek - Piatok - December 2.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 6:00  Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - December 3.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 6:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - December 4.

2. ADVENTNÁ NEDEĽA – ADVENT 2. VASÁRNAPJA

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša --    /† Alexander Nagy/

Málaš – Málas

 • 9:15   Szentmise  –   /† Gyepes Robert/

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /za Božiu pomoc pre vnuka/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 27. november 2022:

Liturgický kalendár:

 • Streda – SV. ONDREJA, APOŠTOLA, SVIATOK
 • piatok – 1. piatok v mesiaci
 • sobota – Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka (1. sobota v mesiaci – po rannej sv. omši sa pomodlíme Radostný ruženec a Loretánske litánie)
 • nedeľa – 1. ADVENTNÁ NEDEĽA

 

Začíname adventný čas a k tomuto obdobiu patria aj rorátne sv. omše, na ktoré Vás všetkých pozývam. Nezabudnite si priniesť so sebou sviečky. V piatok ráno pozývam do Tekovských Lužian na rorátnu sv. omšu obzvlášť deti, ktoré po sv. omši pozývame na farský úrad na raňajky.

Dnešnú nedeľu bude zbierka na charitu.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Nástenné kalendáre na rok 2023 v slovenskom jazyku  – 1, 50 EUR kus.

Pozývam Vás na púť do Sv. Zeme, termín 25. apríla až 2. mája 2023. Cena Púte 815 EUR. Možné aj pripoistenie. Celý program púte, bližšie informácie a prihlášky si môžete prevziať u mňa buď v kostole alebo priamo na farskom úrade.  

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898