BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 29. október – 5. november 2023

Vasárnap - Nedeľa - Október 29.

30. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša --   /† Eva Kostolányiová/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Sv. omša --  /† rodičia Kmeťoví a starí rodičia/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.) --  /ďakovná za 40 r. života/

 

Kedd - Utorok - Október 31.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30  Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - November 1.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH --  MINDENSZEMTEK ÜNNEPE

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša --   /† Irena Sádovská/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Szentmise --  /poďakovanie za 10 r. života/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.) --  /za farníkov/

 

Csütörtök - Štvrtok - November 2.

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH ZOSNIULÝCH VERIACICH

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 17:00    Sv. omša --   /na úmysel/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 18:00     Szentmise --  /za všetkých zosnulých/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 19:00    Sv. omša (slov.-magy.) --  /na úmysel Sväzého Otca/

 

Péntek - Piatok - November 3.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:15 Adorácia
 • 18:00  Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - November 4.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30      Szentmise  --  /za duše v očistci/

 

Vasárnap - Nedeľa - November 5.

31. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša --   /† Michal Lazan/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15    Szentmise --   /za farníkov/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30  Sv. omša (slov.-magy.) --  /poďakovanie za 69 r. života a prosba po ďalšiu Božiu pomoc/

 


 

Oznamy 29. október 2023:

Liturgický kalendár:

 • streda – VŠETKÝCH SVÄTÝCH, SLÁVNOSŤ, PRIKÁZANÝ SVIATOK
 • štvrtok – SPOMIENKA NA VŠETKÝCH ZOSNULÝCH VERIACICH
 • piatok – 1. piatok v mesiaci
 • sobota – Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka (1. sobota v mesiaci – 7:00 Tek. Lužany - Posv. ruženec a Loretánske litánie)
 • nedeľa – 31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Pobožnosti na cintoríne budú 1. novembra:

Ondrejovce – 13:30

Málaš – 14:30                                                                             

Tekovské Lužany – 15:30

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

 

Zbierka na misie z minulej nedele vyniesla 183, 59 EUR..

 

V piatok sa budú deti o 17:30 počas adorácie modliť Posv. ruženec.

V piatok o 16:30 hod. sa na farskom úrade uskutoční stretnutie detí, ktoré idú na 1. sv. prijímanie.

 

Úplne odpustky, ktoré možno získať jedine pre duše v očistci, sa udeľujú veriacemu, ktorý:

 1. V jednotlivých dňoch od 1. novembra do 8. novembra navštívi cintorín a nábožne sa pomodlí za zomrelých, hoci iba v mysli;
 2. V deň, keď sa slávi Spomienka na všetkých verných zosnulých veriacich(aj na slávnosť Všetkých svätých), nábožne navštívi kostol, alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha)
 3. Ak sa na získanie odpustkov, ktoré sú viazané na určitý deň, požaduje návšteva určitého kostola alebo kaplnky, potom sa môže konať od poludnia predchádzajúceho dňa do polnoci určeného dňa

 

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätú spoveď (krátko pred tým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitbu na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.      

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898