BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 7. – 14. apríl 2024

Vasárnap - Nedeľa - Apríl 7.

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 2. VASÁRNAP

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša   --    /za živú rodinu/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15   Szentmise  –   /† Jozef, Angela, Soňa, Miroslav/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.)   --  /† Mária/

 

Hétfő - Pondelok - Apríl 8.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00   Sv. omša  (slov.-magy.) –/na úmysel/

 

Kedd - Utorok - Apríl 9.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 18:00    Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Szerda - Streda - Apríl 10.

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 17:00    Sv. omša (pohrebná)  --   /† Aurélia Vargová/

Málaš -- Malas

 • 18:00    Szentmise  --  /† Miroslav Havran/

 

Csütörtök - Štvrtok - Apríl 11.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 7:30    Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Péntek - Piatok - Apríl 12.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00    Sv. omša --  /za chlapov, ktorí opravovali strechu na našom farskom kostole/

 

Szombat - Sobota - Apríl 13.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 7:30    Szentmisse  /saját szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - Apríl 14.

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 3. VASÁRNAP

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša (magy.)  --    /† Luky Ilona és János/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15   Szentmise  –   /† Főldy Ľudovít/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.)   --  /† Andrej a Mária/

 


 

Oznamy 7. apríl 2024:

Liturgický kalendár:

 • pondelok – ZVESTOVANIE PÁNA, SLÁVNOSŤ
 • štvrtok – Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka
 • nedeľa – 3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

 

Každý, kto si v 2. veľkonočnú nedeľu – nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci podľa Dekrétu o odpustkoch, ktoré sa viažu na úkony úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktorý vydala 29. 6. 2002 Apoštolská penitenciária a odobril ho svojím podpisom pápež Ján Pavol II.

 

V piatok o 16.30 bude na farskom úrade stretnutie detí, ktoré idú na 1 sv. prijímanie.

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898