BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 3. – 10. apríl 2022

5. PÔSTNA NEDEĽA – NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

Vasárnap - Nedeľa - Apríl 3

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša (magy.)  --    /† Luky János/

 

Málaš - Málas

 • 9:15     Szentmise --  /sájat szándékomra/

 

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /za farníkov/

 

Kedd - Utorok - Apríl 5.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 18:00    Szentmise (pohrebná) --  /† Tary Tibor/

 

Szerda - Streda - Apríl 6.

Málaš - Málas

 • 18:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Apríl 7.

Ondrejovce-Barsendréd

 • 18:00    Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Péntek - Piatok - Apríl 8.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 17:30    Adorácia  
 • 18:00    Sv. omša --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - Apríl 9.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

KVETNÁ NEDEĽA  – VIRÁGVASÁRNAP

Vasárnap - Nedeľa - Apríl 10.

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša   --    /† rod. Ivanová/

 

Málaš - Málas

 • 9:15     Szentmise --  /poďakovanie za 95 r. života/

 

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /za farníkov/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany - Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 3. apríl 2022:

Liturgický kalendár:

 • nedeľa – PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA čiže NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem vždy pol hodinu pred sv. omšou.

Dnešnú nedeľu, t.j. 3. apríla 2022, uskutoční na celom Slovensku predpísaná Zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.

 

Pobožnosť Krížovej cesty:

 • Málaš – v stredu po sv. omši
 • Ondrejovce – vo štvrtok po sv. omši
 • Tekovské Lužany – v piatok po sv. omši

Na budúcu nedeľu začneme sv. omšu pred kostolom, kde požehnáme ratolesti, ktoré si so sebou môžete priniesť. Všetkých vás prosím, aby ste čakali pred kostolom, kde sv. omšu začneme.  

Kto by chcel nahlásiť starých a chorých na spoveď pred Veľkou nocou, môže tak urobiť po sv. omšiach v sakristii.

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898