BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 9. – 16. október 2022

Vasárnap - Nedeľa - Október 9.

28. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša  --    /† z rodiny Dókovej, Máčajovej a Uhnákovej/

Málaš – Málas

 • 9:15   Szentmise  –   /† František Kmeťo, manž. Helena a starí rodičia/

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /za vnúčatá/

 

Kedd - Utorok - Október 11.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - Október 12.

Málaš – Málas

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Október 13.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - Október 14.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00   Sv. omša  --  /za Lukáša/

 

Szombat - Sobota - Október 15.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - Október 16.

29. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša  --    /† Michal Lazan/

Málaš – Málas

 • 9:15   Szentmise  –   /† Ján Sliacky/

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /na úmysel darcu/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 9. október 2022:

Liturgický kalendár:

 • sobota – Sv. Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
 • nedeľa – 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Prežívame mesiac október, ktorý je mesiacom Sv. ruženca, preto Vás prosím, aby ste sa pred sv. omšami modlievali Sv. ruženec.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

Tekovské Lužany – dnešnú nedeľu bude zbierka na opravu fasády farského kostola.

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898