BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 17. – 24. apríl 2022

Vasárnap - Nedeľa - Apríl 17.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  – HÚSVÉTVASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša   --    /† Pavel Jelen/

Málaš - Málas

 • 9:15     Szentmise --  /poďakovanie za 70 r. života/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /za zdravie a Božiu pomoc pre manžela/

 

Hétfő - Pondelok - Apríl 18.

Ondrejovce-Barsendréd

 • 7:30    Sv. omša   --    /na úmysel/

Málaš - Málas

 • 8:30     Szentmise --  /sájat szándékomra/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 9:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /† Jozef/

 

Szerda - Streda - Apríl 20.

Málaš - Málas

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Apríl 21.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - Apríl 22.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00   Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - Apríl 23.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - Apríl 24.

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša   --    /za živú rodinu/

Málaš - Málas

 • 9:15     Sv. omša --  /na úmysel/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /za farníkov/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 17. apríl 2022:

Liturgický kalendár:

 • nedeľa – 2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA)  

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Dnešnú nedeľu bude Veľkonočná ofera.

 

Každý, kto si v 2. veľkonočnú nedeľu – nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci podľa Dekrétu o odpustkoch, ktoré sa viažu na úkony úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktorý vydala 29. 6. 2002 Apoštolská penitenciária a odobril ho svojím podpisom pápež Ján Pavol II.

Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinilo pekný priebeh Veľkonočného trojdnia.

 

PRAJEM VÁM POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY.

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898