BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 2. – 9. jún 2024

Vasárnap - Nedeľa - Jún 2.

9. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 9. VASÁRNAP

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00     Sv. omša  --    /† Richard Hartinger/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Szentmise --  /† Šafár Anna/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30  Sv. omša (slov.-magy.) --  /† Alexander Drevaňa/

 

Kedd - Utorok - Jún 3.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Szerda - Streda - Jún 4.

Málaš – Málas

 • 17:30 Adorácia 
 • 18:00  Szentmise  --  /† starí rodičia/

 

Csütörtök - Štvrtok - Jún 5.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Péntek - Piatok - Jún 6.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 17:15 Adorácia 
 • 18:00   Sv. omša  --  /za zdravie a Božiu pomoc pre manžela/

 

Szombat - Sobota - Jún 7.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 7:30     Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - Jún 8.

10. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00     Sv. omša  --    /† Štefan a Emília/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Szentmise --  /za farníkov/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30  Sv. omša (slov.-magy.) --  /za všetky rodiny našej farnosti/

 


 

OZNAMY 2. JÚN 2024:

Liturgický kalendár:

 • pondelok – Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
 • streda – Sv. Boniáca, biskupa a mučeníka, spomienka
 • piatok – NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, SLÁVNOSŤ (1. piatok v mesiaci)
 • sobota – Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
 • nedeľa – 10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

V mesiaci jún sa modlievame pred sv. omšami Litánie k Srdcu Ježišovmu.

Zbierka na opravu farského kostola vyniesla 355, 8 EUR.

V piatok na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho môžeme pri modlitbe „Najmilší Ježišu“ za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Na budúcu nedeľu bude na Farskom úrade „DEŇ RODINY“. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke:

www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898